Úhradová vyhláška nakopla jednodenní péči. Podpora má pokračovat

16. 10. 2023

Zdravotnický holding AKESO včera v Berouně zahájil provoz Centra jednodenní péče (psali jsme také zde). Že právě to je trend, kterým by se měla Česká republika ubírat, potvrdil svou přítomností i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Právě on přitom začal jednodenní medicínu podporovat i v rámci úhradové vyhlášky, čímž dal stimul pro širší využívání tohoto typu péče. Komplexní přístup, jaký zajišťuje AKESO, by podle ministra měl být vzorem pro vznik podobných center napříč republikou.

„Třicet let mě jako radiologa rozčiluje, že jednodenní medicína, která začala ve Spojených státech a dalších zemích – velmi silná je v Německu -, není v České republice. Snažil jsem se cestou odborných společností udělat spolu se svými kolegy všechno, aby byl tento typ medicíny běžně dostupný také u nás, to se ovšem nedařilo. Když jsem se tak stal ministrem zdravotnictví, jedna z prvních věcí, kterou jsem začal dělat a řešit v rámci reformy zdravotní péče, bylo posílení jednodenní medicíny,“ uvádí ministr Vlastimil Válek.

Donedávna se u nás sice jednodenní medicína sem tam prováděla – AKESO má za sebou v tuto chvíli kolem osmi tisíc takových výkonů, nebyla ovšem podpořena ekonomickými stimuly. Nyní ale výbor odborné chirurgické společnosti rok a půl spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví a hledá cesty, jak jednodenní medicínu posílit. Podobně je tomu u ortopedické společnosti a na problematice spolupracují i gynekologové. Odborníci tak vytipovávají zákroky, u kterých je bezpečné řešení v rámci jednodenní péče.

Prostor pro nejnáročnější zákroky

Jednodenní medicína přitom dostala podporu v rámci úhradové vyhlášky, což konečně dalo zelenou jejímu rozvoji. Také v úhradové vyhlášce na příští rok, která bude hotová do konce října, je snaha ji dále podpořit a přispět tak k rozšiřování.

„Chci, aby se jednodenní medicína do konce volebního období stala silnou, pevnou, nedílnou součástí buď specializovaných center, jako je tady v Berouně, nebo v nemocnicích městských, okresních, krajských, ale i fakultních. Musí být pouze jasně a přesně definováno, v jakých indikacích, u jakých pacientů a za jakých podmínek. To pak také musí hradit pojišťovna,“ podtrhává Válek. „Úhradová vyhláška dává centrům jistotu a stimul, že je dlouhodobý záměr ministerstva zdravotnictví na základě odborného rozhodnutí jednodenní medicínu podporovat, rozvíjet a financovat,“ dodává Válek.

Tento přístup odborníci velmi kvitují, a to i proto, že bude mít pozitivní dopad i na ty nejnáročnější výkony. „Úhradová vyhláška zohlednila a upravila výkony v jednodenní péči a rozšířila významným způsobem jejich spektrum. Za celou odbornou společnost děkuji za to, že se tak konečně završila koncentrace větších výkonů, zejména se jedná o onkochirurgické operace, do center. Tím, že se budou podporovat centra jednodenní péče, uvolní se prostor na operačních sálech pro složité, dlouhé a náročné onkochirurgické výkony a zkrátí se na ně čekací doby,“ říká k tomu předseda Koloproktologické sekce České chirurgické společnosti Julius Örhalmi, který má ordinaci i v hořovické nemocnici spadající pod AKESO.

Zázemí pro řešení komplikací

Podle Válka je přitom Centrum jednodenní péče holdingu AKESO unikátní svou komplexností, kdy nabízí jednak velmi široké spektrum výkonů v řadě odborností, jednak vše od diagnostiky, indikace a předoperačních vyšetření přes samotný zákrok až po rehabilitaci – a to i s tím, že pro případ komplikací je k dispozici JIP a ARO. V tom by také mělo být AKESO příkladem dalším zařízením.

„Když dojde k jakékoliv komplikaci, mám za sebou chirurga, vynikající anesteziology, laboratoř i magnetickou rezonanci,“ poukazuje zástupce vedoucího Artroskopického centra v Berouně Petr Nepraš.

AKESO má s jednodenní péčí dlouholetou zkušenost, nyní ji však rozbíhá ve velkém. Zatímco doposud se soustředila zejména na ortopedické a gynekologické zákroky, teď by se spektrum mělo rozšířit i o koloproktologii, urologii a další (více jsme psali zde). Čekací doby by se přitom měly pohybovat kolem několika týdnů.

„Chtěl bych, aby takováto koncentrace byla po celé republice,“ podtrhává Válek. Podpora jednodenní medicíny by přitom podle něj měla ze strany ministerstva probíhat i nadále. „Některé společnosti, jako je ortopedická a gynekologická, už to definovaly dokonale, další to dotahují téměř do dokonalosti, například chirurgická. U dalších společností nás tato debata čeká,“ dodává ministr.

AKESO přitom podpory ministerstva využilo, takže by letos počty výkonů v rámci jednodenní péče měly dosáhnout zhruba šesti tisíc. Díky 350 milionové investici do pěti operačních sálů a 75 lůžek v maximálním komfortu by ale do budoucna mohla být kapacita 12 až 15 tisíc zákroků za rok.

Připomeňme, že holding AKESO před létem otevřel také Centrum duševní rehabilitace, a ani Centrem jednodenní péče jeho novinky nekončí. „V nejbližší době budeme otevírat datové centrum pro zdravotnictví a doufám, že za dva roky otevřeme novou nemocnici v Hořovicích,“ plánuje předseda představenstva zdravotnického holdingu AKESO Sotirios Zavalianis.

Zdroj: web Zdravotnický deník, Michaela Koubová, 6. 10. 2023